x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Kadra
Kadra
Izabela Mańkowska-Salik
Dyrektorka
Ukończyła kurs kwalifikacyjny - przygotowanie pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończyła Wydział Zarządzania na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych w zakresie Menedżera jakości. Ukończyła kurs dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP uzyskując Certyfikat Audytora Wewnętrznego. Ukończyła kurs w systemie eLearning "Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?" oraz "Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?" zorganizowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning. Uczestniczka wielu warsztatów, konferencji i kursów edukacyjnych. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowej STOP w Warszawie. Prywatnie aktorka Białego Teatru. Ukończyła program Liderów Teatroteki Szkolnej Instytutu Teatralnego w Warszawie. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Trening Segni Mossi. Od wielu lat związana zawodowo i amatorsko z pracą z ciałem i ruchem-instruktorka fitness, trener. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży; założycielka i dyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie, w którym prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci oraz zajęcia teatralne dla dzieci starszych. Realizatorka autorskich projektów z edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Prezes Fundacji KANGOOR w ramach której realizuje autorskie projekty edukacyjne m.in. w Zespole Szkół w Biskupcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. Organizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dyplomowany terapeuta refleksolog, masażystka, naturoterapeutka.
Justyna Grican
Wicedyrektorka
Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Jak również Wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja w specjalności Systemy bezpieczeństwa publicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki ©. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Autorka propozycji zajęć prowadzonych metodą projektu i konsultantka poradników metodycznych Tropiciele dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych, projektów eTwinning dla dzieci w wieku przedszkolnym; prowadzi warsztaty dla nauczycieli dotyczące wykorzystania metody projektów w pracy z dziećmi. Ukończyła szkolenia: Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z Terapii ręki. Certyfikat ukończenia kursu I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne. Kurs "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna".
Agnieszka Reimus Knezevic
Dyrektorka
Ukończyła Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na kierunku pedagogika w zakresie animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Ukończyła Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Studia Podyplomowe z Zintegrowanej Wczesnej Edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie hortiterapii. Dodatkowo ukończyła Warsztat Reżysera i Animatora Kultury przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Była konsultantką metodyczną scenariuszy teatralnych dla przedszkolaków opublikowanych przez Teatrotekę Szkolną Instytutu Teatralnego im. Z.Raszewskiego w Warszawie. Ukończyła kurs w systemie eLearning "Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?" oraz "Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?" zorganizowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning. Stypendystka MENiS, MKiDN oraz Prezydenta Miasta Olsztyna w dziedzinie teatru w latach 2009-2011; wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Miasta Olsztyna za całokształt pracy artystycznej. Prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Reżyserka Teatru Prawie Dorosłego w Bartągu i Białego Teatru; pasjonatka teatru. Założycielka i dyrektorka Przedszkola Niepublicznego TEMPOO w Olsztynie, w którym prowadzi zajęcia teatralne z najmłodszymi dziećmi. Realizatorka i koordynatorka autorskich projektów z zakresu edukacji teatralnej dofinansowanych m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Urzędu Miasta Olsztyna. Organizatorka festiwalu teatralnego dla dzieci Fiku Miku w Teatrzyku. Założycielka Fundacji KANGOOR w ramach której realizuje autorskie projekty edukacyjne m.in. w Zespole Szkół w Biskupcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Trening Segni Mossi.
Aldona Dąbrowska
Neurologopeda - ukończyła Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego na kierunku pedagogika w zakresie edukacji administracyjno-menedżerskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - studia licencjackie i magisterskie. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego w zakresie doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii. Następnie na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie ukończyła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii. Specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC). Ukończyła 2 stopnie (podstawowy i zaawansowany) Programu Językowego MAKATON - systemu gestów i symboli graficznych. Ukończyła szkolenia: - „Wybrane sposoby komunikacji AAC oraz obsługa programu MÓWIK” – Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie - „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy” – ELF Centrum Mowy i Ruchu. Wczesne wspieranie rozwoju dziecka s.c. w Warszawie - „Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie - „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)” – Centrum Metody Krakowskiej - „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania” – CMK - „Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – CMK - „Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie".
Martyna Woźniak
Wychowawczyni grupy "Krokodylki".
Logopedka, ukończyła Wydział Nauk Humanistycznych na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również Wydział Nauk Społecznych na kierunku logopedia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Jest absolwentką Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie , studiów podyplomowych na kierunku: Technologie multimedialne i grafika komputerowa w przedsiębiorstwach. W TROPie prowadzi terapię logopedyczną, terapię jedzenia. Uczestniczka warsztatów i kursów m.in.: AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osoba z autyzmem? Stopień I, Stopień II (Organizator: Fundacja pomoc Autyzmu); Narzędzia diagnostyczne w logopedii; Oddychanie, pozycja spoczynkowa języka oraz połykanie w ujęciu logopedycznym; Wiersz i piosenka w terapii logopedycznej; Co logopeda o słuchu powinien wiedzieć – fizjologia, patologia, diagnostyka; Trening ucha – ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową; Diagnoza logopedyczna w przedszkolu; Wykorzystanie metody 6 klocków w pracy z dziećmi; Wybiorczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej; Mioterapia dzieci w wieku od 2 do 6 lat. W swojej pracy terapeutycznej kieruje się przede zasadą holistycznego podejścia do dziecka.
Mariola Skonieczna
Wychowawczyni grupy "Krokodylki". Ukończyła Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uczelni Korczaka w Olsztynie. Certyfikat ukończenia kursu Terapia ręki I i II stopnia uprawniający do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z terapii ręki. Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Certyfikowany trener 1 st. Sensoplastyki®. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Uczestniczka licznych kursów i warsztatów edukacyjnych i kulinarnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, zawsze uśmiechnięta i otwarta. Współautorka projektu edukacyjnego „Kuchcikowo” realizowanego w naszym przedszkolu.
Lucyna Lasota
Wychowawczyni w grupie "Mróweczki".
Ukończyła Wydział Nauk Społecznych i Sztuki na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Diagnostyki i Terapii Psychopedagogicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukończyła kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych.
Anna Denisiuk
Wychowawczyni grupy "Jaskółki".
Ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - studia licencjackie; studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie przygotowania pedagogicznego; studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła 3-miesięczny kurs "Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna wspierająca rozwój dziecka", ukończyła szkolenie z Programu Rozwoju Poznawczego "Klucz do uczenia się" - moduł Matematyka sensoryczna, Od bazgrania do pisania, Gąsienice: Program literacki, Gry rozwijające, Kreatywne modelowanie i jest licencjonowanym nauczycielem tych programów. Ukończyła szkolenia: "Sposób na niejadka? Trudności w jedzeniu u dzieci w wieku przedszkolnym", "Komunikacja interpersonalna w budowaniu relacji i porozumienia bez przemocy", "Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona", "Jak poczucie własnej wartości dziecka wpływa na jego funkcjonowanie w grupie?", "Gimnastyka Paluszkowa - wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dziecka", "Jak współpracować z trudnym rodzicem?", "Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu".
Anna Keuchel
Wychowawczyni grupy "Mróweczki", nauczycielka zajęć umuzykalniających.
Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna z przedsiębiorczością na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Uczestniczka licznych warsztatów i kursów, m.in.: "Elementy terapii muzyką i ruchem", Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności psychoruchowej poprzez muzyczno-rytmiczne zajęcia terapeutyczne", "Nauczyciel - pedagog i kreator", Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym", "Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym", "Jak nauczyć dzieci sztuki komunikowania się i rozwiązywania problemów", " Tańce integracyjne dla dzieci i młodzieży", "Bajkoterapia, biblioterapia - jak czytaniem pomagać". Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie".
Anna Kaczmarek
Wychowawczyni grupy "Tygryski".
Ukończyła Wydział Socjologii i Pedagogiki na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Kształcenia pedagogicznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Studia podyplomowe z Zintegrowanej Wczesnej Edukacji - w trakcie. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów edukacyjnych. Trenerka Treningu Umiejętności Społecznych. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Marta Burzyńska
Wychowawczyni grupy "Tygryski".
Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności wczesna edukacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak również ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńcza oraz Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z rehabilitacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej na Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. Ukończyła szkolenia: Terapia ręki, Elementy terapii muzyką i ruchem, Bajkoterapia, biblioterapia - jak czytaniem pomagać, Symultaniczno-sekwencyjna nauka Czytania, Trening Umiejętności Społecznych, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – Fundacja Pomoc Autyzm w Warszawie, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej, Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju” – Centrum Metody Krakowskiej, Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych uczniów oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. ICF – CY – zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia w praktyce szkolnej” – W- M ODN w Olsztynie. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie".
Marta Kmiecińska
Wychowawczyni grupy "Jaskółki". Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - studia licencjackie. Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna z przedsiębiorczością na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim - studia magisterskie. Certyfikat I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Szkolenie I stopnia dla specjalistów: "Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie". Trening umiejętności społecznych. Uczestniczka szkoleń: "Szkolenie kandydatów do wolontariatu w Domu Dziecka", "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Na dobry start w przygotowaniach do szkoły - przygotowanie do nauki matematyki", "Czyżby zmierzch naszej cywilizacji?", "Emisja głosu", "Nie-zgrane dziecko. Czym jest nieprawidłowe przetwarzanie sensoryczne?", "Cudze chwalicie swego nie znacie (…), czyli o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Równiny Mazurskiej".
Karina Olbryś
Pomoc wychowawców w grupach najmłodszych naszych przedszkolaków. Ciepła i życzliwa. Od zawsze jej pasją jest gotowanie. W przyszłości chce pogłębiać swoje umiejętności z zakresu kulinariów. Posiada kilkuletnie doświadczenie w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie dba o jakość przygotowywanych posiłków dla najmłodszych grup w naszym przedszkolu na ul. Burskiego.
Ewelina Krupa-Szapieczko
Pomoc wychowawcy przedszkola Tempoo w grupie „Mróweczki”.
Ukończyła Pedagogiczne studia magisterskie na kierunku „ Edukacja medialna z projektowaniem graficznym” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując przez 5 lat w Domu dla Dzieci na stanowisku wychowawca. W tym czasie była uczestniczką warsztatów edukacyjnych oraz kursów. W pracy z dziećmi kieruje się zawsze dobrem dziecka i dąży do jego rozwoju.
Alina Jaroszewska
Nasza pierwsza emerytka.
Była pomocą wychowawców w grupach przedszkolnych w placówce na ul. Boenigka. Przez wiele lat dbała o jakość posiłków, zarówno tych przygotowywanych samodzielnie - śniadań i podwieczorków, jak i dostarczanych przez firmę cateringową, przygotowującą obiady.
Autorką zdjęć jest Pani Magdalena Szurek

10-686 Olsztyn
ul. Boenigka 40a
ul. Burskiego 4/1


inspektor danych osobowych:
iod@tempoo.olsztyn.pl
tel. 797 748 499
tel. 602 665 243
Strona główna O nas Kadra Galeria Dla rodziców Aktualności Fiku Miku Kontakt